Kraftkarlen Helmut Geschpänster
 Kraftkarlen Helmut Gespänster

Fotot är hämtat ur "Möten på mattan - från fjädervikt till tungviktare"
av den legendariske Börje Bruch och är publicerat med tillstånd av denne

Tillbaka!