Hilma GeschpänsterMiss Martina

Detta är en tidig bild på Miss Martina, kandidat
till Folkparkernas sommarflicka 1952.

Sedermera förvandlades hon, efter inblandning i en tragisk historia med romantiska förtecken (som inte ytterligare ska ordas om här) till den skrämmande Hilma Geschpänster, en fasansfull uppenbarelse men en artist och kraftkvinna av Guds nåde.


Tillbaka!