Vi Hängbugar har aldrig haft något val - är man född i en gycklarfamilj är ens bana utstakad.

Farfarsfarfar Ossian Hängbug (akrobaten och kraftkarlen Abdallah) ledde ett kringresande sällskap omkring 1865. Hans kusins son Seymor Hängbug (knivkastaren Serafino) och hans fru Lovisa (gummikvinnan Tamara) omvandlade sällskapet till varieté och firade stora triumfer under 1910- och 20-talen. Deras verksamhet gav upphov till följande artikel i Nordisk Familjebok 1921:

"Varieté, varieté-teater (af fr. variété, omväxling, Brokigt allehanda), ett slags skådespel, som står i direkt eller medelbart samband med schweizerirörelse*, och å hvilken kuplettsångare och chansonettsångerskor (gärna i den frivola riktningen), solo- och gruppdansöser, musikaliska clowner, negerkomiker, akrobat- och jonglörsällskap o.a. dylika "artister" uppträda. Varietégenren, som utgått från caféants och grep omkring sig starkt under senare delen af 1800-talet, måste anses beteckna en märklig urartning af ens smak..."

*Schweizeri, kafé förbundet med utskänkning af starka drycker

Man har inget val

Tillbaka!